OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE

• 24 saatlik bir zaman dilimi için devamlı (4.5) saat, toplam . (9) saatten fazla araç kullanmayınız. (4.5) saat devamlı araç kullandıktan sonra en az 45 dakika mola veriniz. Molalar, 4,5 saatlik kullanma süresi içinde 15 dakikalık molalar şeklinde kullanılabilir.
• Yorgun ve uykusuz halde araç kullanmanın, otobüslerin karıştığı trafik kazalarında en önemli kaza sebeplerinden biri olduğunu unutmayınız.
• Şehirlerarası yollarda otobüsler için öngörülen 80 km/saat hız sınırlamasına uyunuz.
• Otobüsünüz 1985 ve daha yeni model ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılıyor ise takograf cihazı bulundurma ve kullanılır. durumda olması zorunluluğuna uyunuz. Takograf cihazına, müdahale etmeyiniz, müdahale edilmesine izin vermeyiniz. Takograf cihazına hız düşürücü tertibat taktırmanın mahkemelik bir suc oldu-ğunu unutmayınız.
• Yolcularınızın can ve mal güvenliğini sağlayarak onları sevdiklerine kavuşturmak, ifa ettiğiniz hizmetin temel amacıdır. Bu sebeple, tüm trafik kurallarına uyunuz ve bu konuda diğer araç sürücülerine de örnek olunuz.
Alkollü içki veya uyuşturucu maddeler almış olarak aracınızı kullanmayınız. Bunların, sürücülük yeteneklerinizi olumsuz yönde etkileyeceğini unutmayınız.
• Otobüsünüzü kullanırken, hem kendi sağlığınızı, hem de yolcuların sağlığını düşünerek sigara içmeyiniz.
• Görevlilerin uyarı ve işaretlerine uyunuz, "aşıtınızda bulundurulması zorunlu olan araç ve gereçlerin eksiksiz ve kullanılmaya hazır şekilde bulundurulmasını sağlayınız.
• 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince ticari taşıtlarda şoförlük yapacakların Mesleki Yeterlilik Belgesine (SRC) sahip olmaları gerekmektedir.
SRC Türü yetki-belgesi türleri beş ayrı sınıfa ayrılmıştır.
SRC 1- Uluslararası yolcu taşımacılığında şoför olarak çalışacakların alacağı belge
SRC 2- Yurtiçi yolcu taşımacılığında şoför olarak çalışacakların alacağı belge
SRC 3- Uluslararası eşya-kargo taşımacılığında şoför olarak çalışacakların alacağı belge.
SRC 4- Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığında şoför olarak çalışacakların alacağı belge
SRC 5- Tehlikeli madde taşımacılığında şoför olarak çalışacakların alacağı belge
SRC 1 türü belge sahibi olanlar SRC 2 belge türünü, SRC 3 türü belge sahibi olanlar da SRC 4 belge türünü almış sayılır.
Herhangi bir SRC türü belgeye sahip olanların başka tür. SRC belgesi alabilmeleh için talep ettikleri belge türüne ait şartlara haiz olmaları gerekiyor ise fark derslerine ve sınava girip başarı göstermeleri gerekmektedir.
Şoförlerin SRC türü yetki belgesi alabilmeleri için Ulaştırma Bakanlığından yetki almış kişi, kurum ve kuruluşların düzenledikleri kurslara katılmaları, Bakanlıkça yapılacak sınavda başarı göstermeleri gerekmektedir.
• Federasyonumuzun, sizler için yaptırmış olduğu Kulu, Kırşehir, Kırakkale ve Sivrihisar tesislennde dinlenme, konaklama, ucuz ve kaliteli yemek yeme, akaryakıt alma, aracınızı yıkatma gibi hizmetlerden yararlanma hakkınızı kullanınız.